Ուրանի վաճառքը թրքերին սերժիկ նարիմանովի և այլ պետությունների աջակցությամբ, մասնակցությամբ Ազգ, Հայրենիք ծախողը, ուրան էլ կծախի…

Leave a Reply